Allmänna Villkor

Välkommen till Mi&Cashmere och vår hemsida där vi erbjuder en exklusiv samling cashmere kläder online. Vi värdesätter din förtroendefulla relation med oss och vill ge dig klarhet när det gäller de rättsliga aspekterna av din användning av vår webbplats.

Upphovsrätt och Varumärken: Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, bilder, varumärken, är skyddat av upphovsrättslagar och internationella avtal. Dessa rättigheter ägs av MiCashmere eller dess licensgivare. Ingen del av webbplatsen eller dess innehåll får reproduceras, kopieras, modifieras, säljas eller användas på annat sätt utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Integritet och Personuppgifter: Vi sätter högt värde på din integritet och skyddar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Genom att använda vår webbplats godkänner du vår insamling och användning av din information i enlighet med denna policy.

Ansvarsbegränsning: Vi strävar efter att tillhandahålla noggrann information på vår webbplats, men vi kan inte garantera att all information är korrekt eller aktuell. Vi friskriver oss från ansvar för eventuella fel eller försummelse på webbplatsen.

Externa Länkar: Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte kontrolleras av oss. Vi tar inget ansvar för innehållet eller säkerheten på dessa webbplatser och rekommenderar att du läser deras användarvillkor och integritetspolicy om du besöker dem.

Jurisdiktion och Tvistlösning: Eventuella tvister som uppstår i samband med användningen av vår webbplats ska regleras enligt svensk lag och ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar, ska den hänskjutas till behörig domstol i enlighet med svensk lag.

Kontakta Oss: Om du har några frågor eller behöver mer information om våra rättsliga aspekter, är vår kundtjänst tillgänglig för att assistera dig. Kontakta oss via miandcashmere.com